0
คลิป - เลิกโดนล้อว่า"คล้ำ"ด้วย 3 วิธีสร้างผิวดีมีออร่า แบบดารา